S.C. AUTOPROMT SRLINFORMATII UTILE

 

Conditii necesare pentru a putea obtine permisul de conducere


- conducatorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice in conditiile in care poseda permis de conducere corespunzator categoriei si au varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

- conducatorii de autovehicule trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

- persoanele care doresc sa obtina permisul de conducere trebuie sa faca dovada urmarii unui curs de pregatire teoretica prin cursuri organizate de unitati autorizate si a unui curs de pregatire practica numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens.

- permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta

 


Condiţii de înscriere pentru scoala de soferi:

 

- apt din punct de vedere medical şi psihologic
- vârsta: 18 ani fără trei luni
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.

 


Cursul auto


- cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 5 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
    Obligaţiile cursantului:
a). să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică
b). să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate şi fişa de evidenţă a orelor
c). să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto
d). să promoveze testele finale de absolvire a şcolii

 


Acte pentru inscriere :

 

1. aviz psihologic efectuat cu mentiunea apt

2. analize medicale cu mentiunea apt

3. cazier judiciar

4. taxa examinare auto

5. taxa permis conducere

6. copie dupa acrtea de identitate (buletin)

 


Acte necesare pentru intocmirea dosarului in vederea prezentarii la examenul pentru obtinerea permisului de conducere :

 

1. Cererea - tip.

2. Fisa de scolarizare cu mentiunea "apt medical" pentru categoria pentru care se solicita examinarea, semnatura lectorului de legislatie rutiera, a instructorului cu care s-a efectuat pregatirea practica, a secretarului si a directorului scolii unde s-a finalizat pregatirea.

3. Copia actului de identitate.

4. Certificatul de cazier judiciar.

5. Copia sentintei daca in cazier sunt mentiuni.

6. Chitanta de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere .

8. Copia permisului de conducere in cazul persoanelor care solicita suplimentare de categorie.

 


Examenul teoretic

 

- examinarea persoanelor la proba teoretica se face pe baza de chestionar.

- veti gasi intrebari care pot avea unul , doua sau trei raspunsuri corecte. NU VETI INTALNI INTREBARI FARA RASPUNS CORECT !
Chestionarele contin cate 26 de intrebari din regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor , conduita preventiva si cunoasterea automobilului .
- pentru a fi declarate "Admis" la proba teoretica persoanele examinate trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari.
- timpul afectat solutionarii unui chestionar este de 30 de min.
- examinarea la proba teoretica se realizeaza incepand cu anul 2008 in sistem informatic de catre DRPCIV ( Directia Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor )
- persoanele declarate "Admis" la proba teoretica pot sustine proba practica intr-un interval timp care sa nu depaseasca valabilitatea scolarizarii ( 1an de la absolvire ).

 

     Chestionarele se pot rezolva pe site-ul www.drpciv.ro

 


Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere


a) cerere tip;
b) fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;
c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducatorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.

 
 

Acte necesare

Acte pentru inscriere :

- aviz psihologic
- analize medicale
- cazier judiciar
- taxa examinare auto
- taxa permis conducere

vezi mai multe aici

 

Contact

Balint Ioan Dorel-0756290916

Grad Dan Radu-0744492651

Madaras Gheorghe-0743025243

Remetan Mircea-0744399867

Sileam Florin-0744242767

Vele Valerian-0748030456

Mate Marius-0740825518

Roman Florin-0746656618

vezi mai multe aici